Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

  1. Dziękuję Wam za ofiary składane przez Was przy różnych okazjach, a zwłaszcza w czasie kolędy, na potrzeby naszej parafii.

  2. W naszych modlitwach polecajmy Bogu wołanie o powrót pokoju na świecie.

  3. Poświęcenie Gromnic w czwartek na obu Mszach św.
  4. Pioświęcenie świec i Skarbców dzieciom przygotowującym się do I Komunii św. w czwartek, podczas Mszy św. o godz. 18.00.
  5. Kolekta w Święto Matki Bożej Gromnicznej na utrzymanie zakonów kontemplacyjnych.
  6. Kolekta  w niedzielę 5 lutego na potrzeby naszej archidziecezji

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.