Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

   

  1. Modlitwa indywidualna w kościelne możliwa jest w godzinach od 8.00 do 20.00.
  2. Módlmy się wszyscy o to, aby miłosierny Bóg pomógł nam w tym trudnym czasie pandemii. Dobrze wykorzystujmy każdy dzień i dbajmy należycie o zdrowie nasze i innych.

  3. Uroczystość I Komunii św. została przeniesiona, po uzgodnieniu z rodzicami zainteresowanych dzieci, na dzień 20 czerwca i odbędzie się z podziałem na klasy. 

  4.  Serdeczne Bóg zapłać! za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.

  5. Z dniem 6 czerwca br. odwołana zostaje ogólna dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. Zgodnie z przepisami prawa kościelnego „wierni są zobowiązani do uczestnictwa w Eucharystii w niedzielę i dni nakazane, chyba, że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu np. choroba. Utrzymuje się dyspensę dla osób w podeszłym wieku, z objawami infekcji oraz tych, którzy czują obawę przed zarażeniem. Wiernych, którzy z uzasadnionej racji nie mogą uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, zachęca się do korzystania z transmisji telewizyjnych, radiowych bądź internetowych.

  6. Została przywrócona możliwość odwiedzania chorych w ich domach. W związku z tym w najbliższą sobotę odwiedzę chorych i starszych parafian z posługą sakramentalną po mszy św. porannej. Proszę zgłosić swoich podopiecznych w zakrystii.

  7. Kolekta przyszłej niedzieli będzie przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚ..

     

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.