Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

   

  1. Ze względu na zagrożenie epidemią musimy zawiesić odprawianie nabożeństw pasyjnych Gorzkich Żali i Drogi Krzyżowej.

  2. Wszystkie msze św. i nabożeństwa są odprawiane w naszym kościele wg planu ogłoszonego w Intencjach mszalnych, tyle że bez udziału wiernych w kościele (tylko transmisja internetowa).
  3. Modlitwa indywidualna w kościelne możliwa jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. W sobotę i w niedzielę do godz. 20.00. W czasie nabożeństw kościół musi być zamknięty!
  4. Módlmy się wszyscy o to, aby miłosierny Bóg pomógł nam w tym trudnym czasie pandemii. Dobrze wykorzystujmy każdy dzień i dbajmy należycie o zdrowie nasze i innych.

  5. W związku z zarządzeniem naszego Ks. Arcybiskupa na czas epidemii korona wirusa, zachęcam do przeczytania całego tekstu tego zarządzenia, do którego link znajduje się na naszej stronie internetowej.

  6. W związku z tym zarządzeniem informuję, że I Komunia św. będzie możliwa dopiero po tym, jak władze państwowe przywrócą naukę w szkołach.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.