Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

  1. Dziękuję Wam za ofiary składane przez Was przy różnych okazjach na potrzeby naszej parafii.

  2. W naszych modlitwach polecajmy Bogu wołanie o powrót pokoju na świecie, zwłaszcza na Ukrainie.

  3. W przyszłą niedzielę modlić się będziemy za żyjących i zmarłych budowniczych naszego kościoła.
  4. Kolekta  w przyszłą niedzielę (2 października)  na potrzeby naszej parafii.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.