Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

   

  1. Serdeczne Bóg zapłać! za wszystkie ofiary składane na potrzeby naszej parafii.
  2. Naszą modlitwą obejmujmy osoby chore i zagrożone z powodu panującej epidemii, a także tych wszystkich, którzy tymi chorymi się opiekują.
  3. Przesttrzegajmy na codzień zasad higieny tak, aby jak najprędzej epidemia się zakonczyła i abyśmy mogli powrócić do pełnej normalności w życiu.
  4. Msza św. na rozroczęcię roku szkolnego w piątek, o godsz. 18.00. W czasie tej mszy św. zostaną pobłogosławione tornistry i przybory szkolne uczniom z klasy 1.
  5. Kolekta przyszłej niedzieli na potrzeby naszej archidiecezji.

     

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.