Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

   

  1. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest przeznaczona na Wydział Teologiczny UŚl.
  2. Po mszach św. przed kościołem zbiórka na pomoc uchodźcom z Afganistanu, którymi opiekuje się Caritas.
  3. Dziękuję Wam za wszelkie ofiary składane potrzeby naszej parafii.

  4. W piątek, 24 września, po mszy św. szkonej, spotkanie dla rodziców dzieci, które w tym roku szkolnym mają przystąpić do I Komunii św.
  5. Kolekta przyszłej niedzieli (26 września) na potrzeby naszej archidiecezji.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.