Ogłoszenia Duszpasterskie

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

PARAFII PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO
W ZAWADZIE

 

 

6 – 13 października 2019

  

 

  Dzisiaj przeżywamy w naszej parafii liturgiczny obchód rocznicy poświęcenia naszego kościoła, wdzięczni Bogu i ludziom za to miejsce modlitwy. Kolektę przeznaczamy na naszą parafię.

 

  1. Zapraszam w październiku, w miarę możliwości do uczestnictwa w nabożeństwach różańcowych lub do odmawiania różańca w rodzinach. Zgodnie z decyzją ojca św. Franciszka tegoroczny październik będziemy przeżywali jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny.

  2. Za tydzień przeżywać będziemy kolejny Dzień Papieski. Uczcimy go zbiórką przed kościołem na fundusz Dzieło Nowego Tysiąclecia, kremówką wadowicką oraz śpiewem pieśni bliskich sercu św. Jana Pawła II po popołudniowej mszy św.

  3. Kolekta przyszłej niedzieli jako kopertowa, na potrzeby naszej parafii.

Zasady przetwarzania danych

Dotyczące danych z formularza wysyłanych ze strony.

Dane z powyższego formularza będą przetwarzane przez naszą firmę jedynie w celu odpowiedzi na kontakt w okresie niezbędnym na procedowanie przekazanej sprawy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Każda osoba posiada prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania i usunięcia oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec niewłaściwego przetwarzania. W przypadku niezgodnego z prawem przetwarzania każdy posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administratorem danych osobowych jest Rzymskokatolicka Parafia Przemienienia Pańskiego w Orzeszu, siedziba: Orzesze Zawada, ul. Krasickiego 1.